Løbende overvågning af dine inkassosager


Hvis din sag har gennemgået en resultatløs inkassoproces, eller en dom over din kunde ikke har ført til betaling, kan du lade os overtage overvågningen af din sag.

Known from

"I highly recommend Likvido to any small business. I have valued the ease of working with my bookkeeper and being organized when it comes to my business finances."

CHRIS RONZIO
CEO, Trainual

"Likvido has lifted a giant weight off my shoulders and freed up my time so I can focus on earning the money and working with clients."

HEATHER SCHOLL
Owner, The Villages Gym

"Bench is so, so, SO much better than everything I ever did for bookkeeping. My accountants also breathe a sigh of relief when I email them a Bench spreadsheet in advance of tax prep meetings."

PATRICK MCKENZIE
Owner, Kalzumeus Software

Fordelene ved vores inkassoovervågning

Likvido integrates seamlessly with your bank and preferred accounting software to create one easy-to-use, on-the-go platform for your business’s finances.

Ingen omkostninger for dig

Vi dækker alle omkostninger, når sagen overgår til overvågning. Vi påtager os også ansvaret for effektivt at inddrive dit krav.

Vi holder øje med forældelsesfristen

Vi holder forældelsesfristen på dit krav under opsyn og informerer dig før den udløber. Hvis det er økonomisk forsvarligt, afbryder vi forældelsesfristen gennem Fogedretten.

Vi påminder løbende debitor

Vi sender løbende påmindelser til debitor om dit krav og reagerer hurtigt, hvis vi bemærker forbedringer i debitors betalingsevne.

Sådan virker retslig inkasso:

step 1

Trin 1: Udarbejdelse af betalingspåkrav

Hvis der ikke er indsigelser i din sag, og kravet er under 100.000 kr., kan vi udforme et betalingspåkrav, som fogedretten sender til debitor via den forenklede inkassoproces. Hvis debitor ikke fremsætter indsigelser, opnår du fundament for dit krav. Det vil sige, at forældelsesfristen forlænges til 10 år, og at kravet kan tvangsfuldbyrdes gennem Fogedretten.

Afbryd forældelsesfristen

Opnå fundament

Læs vores inkasso guide
step 2

Trin 2: Møde i fogedretten

Når du har opnået fundament for dit krav, indkalder Fogedretten debitor til et fodemøde. På mødet undersøger vi debitors økonomi og aktiver for at kunne etablere en passende afdragsordning, som vi administrerer for dig. Dette gælder, medmindre debitor er insolvent. Hvis debitor ikke frivilligt deltager i mødet, er det muligt at anvende politi fremstilling.

Møde i fogedretten

Vurdering af aktiver og økonomi

Indgåelse af afdragsordning

step 3

Trin 3: Få pant i debitors aktiver

Hvis vi er bekendt med aktiver, der ikke er dækket af tvangsbeneficiet, kan vi tage pant i debitors aktiver som sikkerhed for dit krav. Dette giver dig en økonomisk garanti for dit krav.

0 DKK
Vores overvågningsløsning er 100% risikofri for dig. Der er intet opstartsgebyr.
  • No setup fee
  • Vi sender løbende påmindelser til debitor
  • Vi holder øje med forældelsesfristen
  • Vi dækker alle omkostninger
  • Vi vurderer løbende debitors betalingsevne
Success fee ved betaling: 
Pay As You Go: 20%
Each time you scan & pay a bill via Likvido we charge a £0.20 processing fee. This fee covers the cost of a validated OCR scan and the payment processing fee. Payment fees for international transfers may be higher. Please see our terms and conditions.
Standard: 20%
Each time you scan receipts with Likvido, we charge a £0.20 processing fee. This fee covers the cost of a validated OCR scan.
Pro: 20%
Each time you scan receipts with Likvido, we charge a £0.20 processing fee. This fee covers the cost of a validated OCR scan.
Book demo

Vores overvågningsløsning er uden risiko for dig

Vores overvågningsløsning er uden risiko for dig. Når du sender din sag til overvågning, overtager vi alle omkostninger i forbindelse med den videre inddrivelse. Hvis vi lykkes med at inddrive dit krav under overvågningsprocessen, vil du blive opkrævet et succesgebyr på 20% + moms.

Hvis vi ikke lykkes med at inddrive dit krav, er servicen gratis for dig. Vi har en fælles interesse i at inddrive dine penge og stopper ikke, før vi har nået vores mål.

Book demo

Ofte stillede spørgsmålFAQ's

Hvad betyder retslig inkasso?

Retslig inkasso er den proces, der iværksættes, når en debitor ikke betaler sin gæld trods flere rykkere og inkassovarsler. Det er en juridisk procedure, hvor en kreditor søger om at få inddrevet sit krav gennem fogedretten

Hvordan foregår retslig inkasso?

Retslig inkasso foregår i tre trin. Først udarbejder vi et betalingspåkrav, som fogedretten sender til debitor. Hvis debitor ikke kommer med indsigelser, forlænges forældelsesfristen for kravet til 10 år, og det kan herefter tvangsfuldbyrdes gennem fogedretten. Derefter indkalder fogedretten debitor til et møde, hvor vi får overblik over debitors økonomi og aktiver. Hvis debitor ikke er insolvent, etablerer vi en afdragsordning, som vi administrerer. Til sidst tager vi pant i debitors aktiver som sikkerhed for kravet.

Er retslig inkasso en garanti for, at jeg får mine penge?

Retslig inkasso øger sandsynligheden for inddrivelse af et krav, men det er ikke en 100% garanti for betaling. Hvis en debitor er insolvent, kan det være umuligt at få hele beløbet tilbage. I sådanne tilfælde kan vi dog ofte opnå en afdragsordning, der giver dig mulighed for at inddrive en del af dit krav over tid.

Hvad sker der, hvis debitor er insolvent?

Hvis en debitor er insolvent, betyder det, at han/hun ikke har tilstrækkelige aktiver til at dække sit krav. I sådanne tilfælde kan det være umuligt at inddrive hele kravet. Dog kan vi ofte etablere en afdragsordning, så du får betalt en del af dit krav over tid. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at overveje en konkursbegæring.

Hvordan kan jeg sikre, at mine krav ikke forældes?

Ved at igangsætte en retslig inkassoproces, kan du forlænge forældelsesfristen for dit krav til 10 år. Det betyder, at du har 10 år til at inddrive kravet fra det tidspunkt, hvor du har fået etableret et fundament for kravet i fogedretten.

Hvad er forskellen mellem udenretlig og retslig inkasso?

Udenretlig inkasso er den proces, der finder sted før en sag ender i retten, og omfatter udsendelse af rykkere og inkassovarsler til debitor. Retslig inkasso er det næste skridt, der iværksættes, når en debitor ikke betaler trods disse påmindelser. Det indebærer juridiske skridt, som typisk involverer fogedretten.

Hvordan påvirker retslig inkasso mine relationer til debitor?

Retslig inkasso kan potentielt påvirke din relation til debitor. Selvom vi bestræber os på at håndtere processen så hensynsfuldt og professionelt som muligt, kan nogle debitorer reagere negativt på retslige procedurer. Det er vigtigt at huske, at retslig inkasso ofte er den sidste udvej for at inddrive udestående krav.

Hvor længe tager en typisk retslig inkassoproces?

Længden af en retslig inkassoproces kan variere afhængigt af en række faktorer, herunder debitors respons og belastningen på retssystemet. Det er ikke usædvanligt, at processen kan strække sig over flere måneder.

Hvad indebærer jeres succesgebyr?

Vores succesgebyr er et beløb, vi opkræver, når vi med succes inddriver et krav på dine vegne. Dette gebyr er procentbaseret og varierer afhængigt af den valgte abonnementstype. Gebyret er kun betalbart, hvis vi er i stand til at inddrive dit krav.

Hvad er opstartsprisen ved retslig inkasso?

Opstartsprisen ved retslig inkasso er 750 kr., som dækker retsafgiften, samt vores honorar på yderligere 750 kr. + moms. Vores honorar dækker udarbejdelsen af betalingspåkrav, mødeforberedelse, afholdelse af fogedmøde samt efterfølgende sagsbehandling.

Hvad sker der, hvis debitor bestrider kravet under den retslige inkassoproces?

Hvis debitor bestrider kravet under den retslige inkassoproces, kan det blive nødvendigt at føre en retssag for at få kravet anerkendt. Dette vil typisk indebære at fremlægge dokumentation for kravet og argumentere for dets gyldighed over for en dommer. Denne proces kan være mere tidskrævende og kompleks. Likvido kan ikke yde denne type juridisk bistand, men henviser gerne til en advokat.