Maximillian Frimmer
Maximillian Frimmer
Forældelsesfrist gæld: Hvor længe er et krav gyldigt?

Forældelsesfrist gæld: Hvor længe er et krav gyldigt?

Forældelsesfrist for gæld er som reglen 3 til 10 år. Intet varer evigt. Heller ikke dit krav. Efter en årrække vil dit krav være forældet, og dermed ikke længere være retsgyldigt. Du kan ikke indkræve et forældet krav ved inkasso, og du kan selvfølgelig heller ikke få fogedrettens hjælp til at tvangsfuldbyrde et krav som er forældet.

Afhængigt af om du har fundament for dit krav eller ej, er forældelsesfristen forskellig:

  • Krav uden fundament forældes efter 3 år
  • Krav med fundament forfalder efter 10 år

Ifølge “Bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)” §2 opgøres forældelsesfristen fra det tidligste tidspunkt hvor fordringshaver kunne have krævet betaling med mindre andet er aftalt:

Forældelsesfristerne regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt, medmindre andet følger af andre bestemmelser.

Fundamentet forlænges med yderligere 10 år, hver gang kravet forsøges inddrevet ved fogedretten. Følgende figur illustrerer forholdet mellem krav, fundament, forældelse og tvangsfuldbyrdelse ved fogedretten.

Illustrationen viser forholdet mellem fundament, forældelse og fogedretten.