Sådan inddriver du dine forfaldne faktura i e-conomic med Likvido

Vi har lavet et nyt samarbejde med e-conomic, som gør det nemt og hurtigt at sende forfaldne faktura til inkasso med et enkelt klik - direkte fra e-conomic. I denne guide får du en kort introduktion til Likvido, vores samarbejde med e-conomic og vores inkasso løsning. 

Known from

"I highly recommend Likvido to any small business. I have valued the ease of working with my bookkeeper and being organized when it comes to my business finances."

CHRIS RONZIO
CEO, Trainual

"Likvido has lifted a giant weight off my shoulders and freed up my time so I can focus on earning the money and working with clients."

HEATHER SCHOLL
Owner, The Villages Gym

"Bench is so, so, SO much better than everything I ever did for bookkeeping. My accountants also breathe a sigh of relief when I email them a Bench spreadsheet in advance of tax prep meetings."

PATRICK MCKENZIE
Owner, Kalzumeus Software

Introduktion

Som erhvervsdrivende har du sikkert oplevet at have kunder, der ikke betaler deres regninger til tiden. Det kan påvirke din virksomheds bundlinje og likviditet negativt. Derfor har e-conomic og Likvido lanceret en effektiv og professionel inkassoløsning, der gør det nemt for dig at få betaling for forfaldne fakturaer.Løsningen er 100% no-cure-no-pay, hvilket betyder, at det ikke koster dig en krone at bruge Likvido til udenretlig inkasso. Vi honoreres kun, hvis vi lykkes med at inddrive dit krav, og vores eneste honorering er de gebyrer og renter, som pålægges debitor. Ønsker du hjælp til retslig inkasso finder du vores priser senere i denne guide. Med blot få klik kan du sende forfaldne fakturaer til inkasso direkte fra din e-conomic konto og efterfølgende få et detaljeret overblik over dine inkassosager i vores løsning.

Om Likvido ApS

Likvido er en autoriseret inkassovirksomhed under tilsyn af Rigspolitiet. Siden 2018 har vi hjulpet mere end 2000 små og mellemstore virksomheder med at forbedre deres likviditet og reducere deres debitortab.Vores team består af både erfarne inkassorådgivere og softwareudviklere, hvilket betyder, at du får glæde af alle fordelene ved traditionel inkasso i en moderne og digital udgave. Dette sikrer dig lave priser og en automatiseret proces. Siden januar 2023 har vi været en del af Visma-gruppen og deler nu kontor med e-conomic på Gærtorvet 3, 1799 København V.

Hvordan opretter jeg inkassosager i e-conomic? 

Det er nemt at se dine forfaldne fakturaer og oprette inkassosager direkte i e-conomic ved at følge disse skridt:

 1. Log ind på din e-conomic aftale
 2. Klik på "Salg" og derefter "Ubetalte fakturaer"
 3. Du ser nu et overblik over alle dine forfaldne fakturaer. Vær opmærksom på, at e-conomic kun ved, om en faktura er betalt, såfremt du har bogført indbetalingen. Sørg for at bogføre dine indbetalinger korrekt
 4. Til højre i tabellen kan du klikke på "Send inkassovarsel", hvorefter sagen vil blive overført til Likvido. Første gang du benytter denne funktion, skal du acceptere Likvidos betingelser og oprette en konto hos Likvido. Dette er gratis og tager kun 1-2 minutter
 5. Du vil nu kunne se status på dine inkassosager direkte i e-conomic. Hvis du har behov for yderligere detaljer om dine inkassosager, kan du altid logge ind på din nye Likvido konto og se et mere detaljeret overblik

Hvornår kan jeg sende en faktura til inkasso? 

Du kan sende forfaldne fakturaer til inkasso uden forudgående rykkere eller påmindelser, selvom vi anbefaler at sende mindst én for at bevare den gode kunderelation. Likvido starter altid med at sende et inkassovarsel, der overholder inkassolovens §10 og giver debitor 10 dages frist før et egentligt inkassoforløb påbegyndes.

Vær opmærksom på følgende begrænsninger:

 • Kravet må ikke være forældet (mere end 3 år forfalden)
 • Debitor må ikke have gjort indsigelse mod kravet, hvilket betyder, at de er uenige i fakturaen og mener, den ikke skal betales
 • Vi skal ved opstart af sagen kunne validere at de oplysninger der er angivet om debitor er korrekte

Kan Likvido altid sikre at jeg får betaling?

Vi kan desværre ikke garantere betaling ved inkasso. Selvom Likvido gennemfører et professionelt og effektivt inkassoforløb, svinger succesraten fra 20-85%. Hvis vi ikke kan inddrive dit krav, skyldes det ofte at debitor er insolvent, og simpelthen ikke har midlerne til at betale dit krav. Inddrivelsesraten afhænger meget af dine specifikke kunder, gældens alder og dit aftalegrundlag. Jo tidligere du sender en forfalden faktura til inkasso, desto større er chancen for, at vi kan inddrive dit krav.

Sådan fungerer inkasso i Danmark 

Inkasso refererer til processen med at inddrive forfalden gæld fra skyldnere. Når en kunde (debitor) ikke betaler en faktura til tiden, har virksomheden, der har udstedt fakturaen (kreditor), mulighed for at starte en inkassoproces. Der er to overordnede typer inkasso: udenretlig inkasso og retlig inkasso.

Step 1: Udenretlig inkasso

Udenretlig inkasso er den mest udbredte form for inkasso og forsøger at inddrive gæld uden indblanding af retten. Når du starter en inkassosag med Likvido vil sagen altid starte som udenretlig inkasso.

I det udenretlige inkassoforløb vil vi blandt andet: 

 • Verificere debitors oplysninger via CPR og CVR registeret
 • Sende inkassovarsel og inkassoskrivelser via email, SMS og breve
 • Ringe til din debitor og forsøge at indgå en afdragsordning
 • Pålægge debitor inkassogebyrer og renter jf. den gældende lovgivning 
 • Varsle og registrere debitor i det lukkede RKI register

Via din Likvido profil, kan du se status på alle dine inkassosager. Hver enkelt sag har en tidslinje, hvor du kan se alle de handlinger vi har foretaget for at sikre dig betaling. Typisk vil det udenretlige inkassoforløb vare ca. 3-4 måneder. Du kan se et overblik over vores standard udenretligt inkassoforløb forneden: 

Hvad
Kanaler
Budkab / proces
Dag
Datavalidering
app.Likvido
Likvido verificerer debitors oplysninger, som navn og adresse, og kontakter klienten, hvis yderligere informationer til bekræftelse af debitors identitet er nødvendige for inddrivelse.
0-1
Inkassovarsel
Brev / E-mail / SMS
Betal nu og undgå overdragelse til inkasso samt yderligere omkostninger
1
Inkassobrev
Brev / E-mail / SMS
Sagen er nu overdraget til inkasso. Der er påført yderligere gebyrer samt renter. Betal nu og undgå RKI og retlige skridt. 
12
RKI Varsel
Brev / E-mail / SMS
Betal din gæld nu og undgå at blive registreret i RKI.
24
Opringning
Telefon
Orientering om gæld. Betal eller indgå en afdragsordning. 
25
RKI varsel 24 timer
E-mail / SMS
Sidste chance: Betal nu og undgå at blive registreret i RKI om 24 timer. 
35
Registreret i RKI
E-mail / SMS
Du er nu registreret i RKI, som dårlig betaler. Betal nu og bliv slettet igen. 
36
RKI bekræftelse
Brev
Bekræftelse fra Experian at debitor er anmærket i RKI
37-43
Bliv slettet i RKI
E-mail / SMS
Indgå afdragsordning og bliv slettet i RKI
47
Inkasso rykker
E-mail / SMS
Din gæld stiger om 24 timer. Betal nu og undgå eventuelle retslige skridt. 
54
Inkasso rykker
E-mail / SMS
Din gæld stiger om 24 timer. Betal nu og undgå eventuelle retslige skridt. 
58
Opringning
Telefon
Orientering om gæld. Betal eller indgå en afdragsordning. 
61
Advarsel om retlig skridt
E-mail / SMS
Sidste chance: Betal inden 10 dage og undgå at komme i retten
69
Foged tilbud til klient
App.Likvido
Send din debitor i fogedretten eller fortsæt sagen udenretligt
86


Step 2: Opnåelse af fundament

Hvis det udenretlig inkasso forløb ikke ender med betaling eller en afdragsordning, kan du vælge at gå videre til retlig inkasso. Retlig inkasso involverer at benytte fogedretten til at håndhæve din ret til betaling fra debitor.For at kunne benytte fogedretten til inddrivelse af dit krav, skal vi først sikre et fundament, hvilket betyder, at kravet er anerkendt af retten som gyldigt. Før et tilgodehavende er omdannet til et fundament, er det blot en påstand om, at nogen skylder penge. Når et fundament er opnået, betyder det, at rettens ord er på din side, og du kan håndhæve og inddrive din gæld.

Der er flere måder at opnå et fundament på, herunder: 

 • Afsagelse af dom: En retssag kan resultere i en dom, der bekræfter, at debitor skylder kreditor penge. Dommen fungerer som et fundament for kreditors krav og giver dem ret til at inddrive gælden. Hvis dit krav overstiger 100.000 DKK er det nødvendigt at stævne debitor og opnå fundament via en dom hvis den udenretlig inkasso ikke ender med betaling.
 • Frivilligt forlig: Hvis debitor anerkender sin gæld og indgår et frivilligt forlig med kreditor, skaber dette også et fundament. Dette betyder, at debitor og kreditor har indgået en aftale om gældens størrelse og betalingsbetingelserne, hvilket gør det muligt for kreditor at inddrive gælden. Såfremt vi i den udenretlige inkasso proces lykkedes med at indgå en afdragsordning med debitor, opnår vi automatisk et fundament.
 • Betalingspåkrav: Den sidste mulighed for at få et fundament er via den såkaldte “forsimplede inkassoproces”. Dette er kun muligt for sager på under 100.000 DKK. Her sender vi en blanket med dit krav til fogedretten, som så videresender kravet til debitor. Såfremt debitor ikke gør indsigelse mod dit krav i løbet af 14 dage, laver fogedretten en såkaldt 2. påtegning på betalingspåkravet, hvilket betyder at retten anerkender kreditors krav som gyldigt og der er givet et fundament

Når du har opnået et fundament forlænges forældelsesfristen fra 3 år fra forfaldstidspunktet til 10 år fra den dato hvor fundamentet blev opnået.

Step 3: Tvangsfuldbyrdelse via Fogedretten

Når du har opnået fundament for dit krav, kan debitor ikke længere gøre indsigelse, og retten bekræfter, at debitor skylder dig penge. Men det betyder desværre ikke nødvendigvis, at debitor betaler det skyldige beløb. Debitor kan enten være uvillig eller ude af stand til at betale. I sådanne tilfælde kan fogedretten hjælpe dig med at håndhæve din ret gennem tvangsfuldbyrdelse.

Fogedretten er en særlig domstol, der udelukkende håndterer tvangsfuldbyrdelse af krav, såsom betaling af gæld eller udlevering af genstande. Fogedretten kan (i sidste ende med politiets hjælp) "tvinge" debitor til at deltage i et møde, hvor debitor under strafansvar skal give detaljerede oplysninger om sin økonomi. Hvis debitor kan betale gælden eller indgå en afdragsordning, vil fogedretten sikre dette.For at garantere, at debitor overholder afdragsaftalen, kan du som kreditor få pant i debitors aktiver, f.eks. en bil. Hvis debitor ikke overholder afdragsordningen, kan du sælge bilen på tvangsauktion for at dække dit krav. Med fogedrettens hjælp er du ikke afhængig af debitors velvilje, men kan "gennemtvinge" din ret (deraf ordet tvangsfuldbyrdelse).

Hvis debitor ikke har værdier og ikke kan betale gælden, vil fogedretten erklære debitor insolvent. Dette beskytter debitor i en periode på 6 måneder, hvor han ikke kan indkaldes til fogedretten af dig eller andre. Efter denne periode kan debitor indkaldes igen, og situationen vurderes på ny. Hvis debitor er insolvent, vil sagen typisk overgå til overvågning, hvor man løbende tjekker, om debitors økonomiske situation forbedres, så han kan begynde at betale gælden. Du kan selv kontakte debitor under insolvensperioden og forsøge at indgå en afdragsordning. Selvom debitor er insolvent, vil gælden fortsat stige på grund af renter, så det er en god idé for debitor at indgå en afdragsordning med dig for at undgå yderligere renter, selvom fogedretten ikke kan tvinge ham på grund af insolvens.

Hos Likvido kan vi hjælpe dig gennem hele inkassoprocessen, fra udenretlig inkasso til opnåelse af fundament og afholdelse af et møde i fogedretten. Når du starter en sag, begynder den altid med udenretlig inkasso, og vi kontakter dig for at få din accept, før vi fortsætter sagen til retslige skridt.

Hvad koster Likvidos inkassoløsning?

Likvidos udenretlige inkassoløsning er baseret på et no-cure-no-pay princip, hvilket betyder, at du ikke betaler noget, medmindre vi inddriver dit krav. Vores honorar kommer fra gebyrer og renter, der pålægges debitor.Når du opretter en sag via e-conomic uden en eksisterende aftale med Likvido, betaler du intet succesgebyr. Det betyder, at du modtager 100% af den originale faktura, hvis debitor betaler det fulde beløb inklusive renter og gebyrer til Likvido. Renter, rykkergebyrer og inkassoomkostninger, der pålægges debitorer, tilfalder Likvido som honorar og tillægges moms, medmindre din virksomhed er momsfritaget.

Du kan tilbagekalde en sag uden omkostninger, før den er løst ved betaling i den udenretlige proces. Hvis sagen løses med betaling, enten til dig eller til Likvido, kan du ikke lukke sagen uden at Likvido modtager sit fulde tilgodehavende, inklusive honorar for sagen. Dette gælder uanset om hele kravet er betalt eller betalingen har været delvis.

For retslig inkasso (opnåelse af fundament og tvangsfuldbyrdelse via fogedretten) gælder følgende priser:

Oversigt over retslige priser
Pris
Pris for håndtering af fogedsag (mødegebyr)
750 DKK + moms
Retsafgift, fogedretssager under 100.000
750 DKK + moms

Hvis din sag løses med betaling efter indledning af den retslige procedure, vil Likvido opkræve et success fee på 10% af hovedstolen + moms.

Hvis du trækker en sag tilbage efter indledningen af en retslig inkassoprocedure, er det ikke muligt at få opstartsprisen krediteret. Såfremt Likvido har fremsendt et betalingspåkrav til debitor før du trækker sagen tilbage, opkræves endvidere også det succes fee Likvido ville have fået hvis sagen var blevet løst ved betaling.

Du kan få et fuld overblik over vores priser og øvrige betingelser, ved at læse vores handelsbetingelser. Bemærk, at med mindre du har aftalt andet med os på skrift, vil det altid være vores handelsbetingelser som er gældende. Du kan læse vores fulde betingelser her.herhe

Hvorfor er det nødvendigt at aktivere min Likvido-konto?

Når du bruger inkassoløsningen i e-conomic for første gang, skal du oprette en konto hos Likvido. Dette tager cirka 1 minut og sker direkte i e-conomic. Du modtager derefter en velkomstmail fra Likvido med et aktiveringslink.Ved at klikke på dette link, bliver du bedt om at vælge et kodeord til din Likvido-konto. Aktivering af din konto og udfyldning af felterne med dine bankoplysninger er afgørende. Under inkassoprocessen betaler debitor direkte til Likvido, så vi har brug for dine bankoplysninger for at kunne overføre de inddrevne midler til dig.

Sådan får du overblik over dine sager med Likvido

Efter aktivering af din Likvido-konto kan du nemt se detaljeret information om alle dine sager. Følg disse trin:

 1. Besøg https://app.likvido.com og log ind med din e-mail og det kodeord, du valgte under oprettelsen.
 2. Klik på "fakturaer" i menuen eller følg dette link: https://app.likvido.com/Invoices.
 3. Du får nu vist en oversigt over alle dine sager. Brug filteret for at se specifikke sager, og klik på et sagsnummer for at se detaljerede oplysninger om en enkelt sag.
 4. Når du vælger en sag, kan du se sagens status og følge tidslinjen for at se præcis, hvad vi har gjort for at sikre betalingen for den pågældende sag.

Derudover kan du klikke på "handlinger" for at sætte en sag i bero eller lukke den.
Du kan også klikke på “handlinger” og fx sætte en sag i bero eller lukke sagen. 

Automatiser hele din debitorstyring med Likvido

Når du besøger "forfaldne fakturaer" i e-conomic for første gang, kan du bemærke, at nogle fakturaer allerede er betalt, men ikke bogført i e-conomic. Du kan måske også se meget forfaldne fakturaer, hvor du endnu ikke har sendt påmindelser og rykkere.E-conomic tilbyder løsninger som SmartBank for nem bogføring og et rykker modul til at sende rykkere. Men hvis du ønsker en mere automatiseret proces, kan Likvido hjælpe dig.

Likvido kan automatisere hele din debitorstyring: 

 1. Vores system kan automatisk overvåge og bogføre kundeindbetalinger i e-conomic. Læs mere om denne funktion her.
 2. Vi sender automatisk venlige påmindelser og rykkere til dine kunder, hvilket sikrer hurtigere betaling og færre inkassosager. Læs mere om denne løsning her
Hvis du vil vide mere om, hvordan Likvido kan automatisere din debitorstyring, kan du booke et uforpligtende opkald med en af vores produktspecialister her. herhe

Support - vi står klar til at hjælpe dig

Vores team står altid klar til at hjælpe dig med eventuelle spørgsmål. Du kan kontakte os på info@likvido.com eller benytte dig af vores livechat på hjemmesiden. Du er også velkommen til at booke et introduktionskald via dette link.

Du finder svar på de fleste spørgsmål her.