Maximillian Frimmer
Maximillian Frimmer
Udenretlige inkassoomkostninger

Udenretlige inkassoomkostninger

I dette indlæg vil jeg beskrive de udenretlige inkassoomkostninger som debitor skal betale hvis der indledes en inkassosag.

Hvis din debitor 10 dage efter at du har sendt inkassovarsel endnu ikke har betalt sit krav, kan du gå videre med den udenretlige inkasso. Som vi tidligere har gennemgået betyder udenretligt inkasso, at du forsøger at inddrive din gæld uden hjælp af retssystemet.

Du kan enten løse denne opgave selv (egeninkasso) eller ved hjælp af en ekstern inkassopartner (fremmedinkasso). Fremmedinkasso må kun udføres af advokater eller inkassobureauer med licens af Ringsolitiet. Det er altid en god ide at tjekke om det inkassobureau du har valgt også har en licens.

Hvis debitor ikke har betalt sin saldo 10 dage efter at du har sendt ham en inkassovarsel, kan du pålægge debitor inkassogebyrer jf. “Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling”.

Størrelsen på de udenretlige inkassoomkostninger afhænger af saldoens størrelse, samt hvorvidt der er tale om egen- eller fremmedinkasso. Jo større gæld, desto højere gebyrer. Gebyrerne for fremmedinkasso er væsentligt højere end gebyrerne for egeninkasso.

I skrivende stund gør følgende satser sig gældende:

Udenretlige inkassoomkostninger ved en eksterne (fremmedinkasso)

Udenretlige inkassoomkostninger ved fordringshaveren selv (egeninkasso)

Opgørelse af fordringens størrelse  

For at kunne opgøre inkasso beløbet skal du først kende fordringens størrelse. Fordringens størrelse opgøres jf. Bekendtgørelsen som følgende:

Ved »fordring« skal forstås hovedkravet (inkl. moms) med tillæg af renter påløbet før forfaldsdagen, men ikke renter efter forfaldsdagen (morarenter). Endvidere skal medregnes administrationsgebyrer og andre gebyrer, som fordringshaveren i henhold til aftale er berettiget til at kræve betalt af skyldneren forud for forfaldsdagen, dvs. inden en eventuel betalingsmisligholdelse fra skyldnerens side.

Fordringen opgøres således som hovedstolen inklusive moms (din oprindelige faktura) samt de rykker og gebyrer du har pålagt debitor (fx rykkergebyr, kompensationsgebyr og inkassogebyr). Hvis du har opkrævet kreditrenter (renter før forfaldsdatoen) kan du også medregne disse. Morarenter (renter du har pålagt efter forfaldsdatoen) kan ikke medregnes.