Maximillian Frimmer
Maximillian Frimmer
Hvornår kan man sende en regning til inkasso?

Hvornår kan man sende en regning til inkasso?

I denne artikel vil jeg svare på spørgsmålet: Hvornår kan man sende en regning til inkasso?

Du må sende en sag til inkasso, efter du har sendt et inkassovarsel, som overholder inkassolovens §10. Du kan finde min guide (og en gratis inkassovarsel skabelon).

Jeg har lavet en kort video, som beskriver de vigtigste kriterier:

Før du (eller en eventuel samarbejdspartner) starter en inkassosag, bør du gennemgå følgende punkter:

1: Debitors identitet skal tjekkes, før man kan sende en regning til inkasso

Din skyldners virksomhedstype er afgørende for, hvem din inkassosag skal rettes til.

Følgende gør sig gældende:

  • Er skyldner en enkeltmandsvirksomhed, er det ejerens person, der skal rettes henvendelse til.
  • Er skyldner et interessentskab, kan (og bør) sagen føres mod interessentskabet, men også interessentskabets ejere, som alle hæfter solidarisk for selskabets forpligtelser. Solidarisk hæftelse betyder, at alle ejere (de såkaldte interessenter) hæfter personligt for hele selskabet.
  • Ved Anpartsselskaber (ApS), Iværksætterselskaber (IVS), Selskab Med Begrænset Ansvar (SMBA), partnerskaber og Aktieselskab (A/S) er det kun selskabet, der kan forfølges og ikke selskabets ejere privat.
  • Er debitor et kommanditselskab, kan både selskabet og selskabets komplementarer forfølges.

Efter du har identificeret, hvem skyldner er, kan du tjekke, at du har de korrekte data omkring skyldner på CVR.dk eller CPR-registeret. Hvor det er meget nemt at lave firmaopslag, er det lidt mere kringlet at tjekke privatpersoner, og det er ikke altid, at du har et CPR-nummer på din kunde. Du kan læse mere om mulighederne for at identificere privatpersoner på cpr.dk

Selskabets status

  • Hvis din debitor er et selskab, må selskabet ikke være under konkurs. Er selskabet under konkurs, skal du i stedet kontakte kurator og gøre kurator opmærksom på dit krav

Rykkerprocessen og gebyrer

  • Tjek, at der er sendt et inkassovarsel som overholder inkassolovens §10.
  • Hvis der gøres krav på rykkergebyrer, bør du tjekke, at der maksimalt opkræves 3 x 100 kr. og at der er 10 dages varsel mellem rykkergebyrerne.

Forældelse

Husk, at dit krav har en forældelsesfrist på 3 år fra første mulige betalingsdato. Er dit krav ældre end dette, kan du ikke starte en inkassosag (medmindre du har fået fundament og forældelsesfristen nu er på 10 år)

Indsigelser

Hvis din debitor har gjort indsigelse mod kravet, skal disse behandles inden eller samtidig med inkassobrevet fremsendes. Du kan ikke gå videre med en inkassosag uden at behandle debitors indsigelser.

Konklusion: Hvornår kan man sende en regning til inkasso?

Svaret på vores spørgsmål “Hvornår må man sende en regning til inkasso?” er, at du må sende en sag til inkasso 10 dage, efter du har sendt en inkassovarsel jf. inkassolovens §10.