Maximillian Frimmer
Maximillian Frimmer
Gode handelsbetingelser: Det bør der stå om forfaldsdato, renter og rykkere

Gode handelsbetingelser: Det bør der stå om forfaldsdato, renter og rykkere

Afhængigt af om dine kunder er virksomheder eller privatpersoner, er der en række punkter, du skal være opmærksom på, hvis du vil have gode handelsbetingelser.

Jeg har lavet en lille introvideo om handelsbetingelser, som du kan se her:

Hvis din kunde ikke betaler sin regning til tiden, kan du ifølge renteloven opkræve en rente og gebyrer som kompensation for den ufrivillige kredit, som du giver kunden. Du kan ligeledes aftale med din kunde, at han får længere kredittid mod at betale en rente. En del af disse renter og gebyrer er fastsat ved lov, mens du ved andre har frihed til selv at kunne aftale niveauet med din kunde. Når du indgår en aftale med din kunde, kan du med fordel skrive noget om renter og gebyrer:

  • Hvis debitor er en virksomhed, har du aftalefrihed til at aftale en højere rente end rentelovens normale rentesats (som er nationalbankens udlånsrente med en rentetillæg på 8%).
  • Hvis din kunde er en forbruger, kan du ikke i dine handelsbetingelser aftale en højere rente.

Hvis din kunde er en virksomhed, bør du udnytte din aftalefrihed til at opkræve en højere rente ved forsinket betaling. Hvis du ikke aftaler en højere rente end renteloven foreskriver, vil det ofte være mere lønsomt for din kunde at misbruge dig som bank (hvor han kan “låne” til ca. 8,2%) end at benytte sin kassekredit i banken (hvor renten ofte er over 12%). Min anbefaling vil være, at du aftaler en rente på 20% for at sikre, at det er dyrere for din kunde at misbruge dig som bank end at låne pengene i banken.

Det er ligeledes vigtigt, at der i din aftale fremgår en klar forfaldsdato (dato for hvornår en faktura skal betales). Hvis der i aftalen fremgår en forfaldsdato, vil du hurtigere kunne opkræve renter ved forsinket betaling.

Renteloven beskriver i §9b, at du må pålægge et rykkergebyr på 100 kr. ved forsinket betaling.

Hvis din kunde er en virksomhed, kan du aftale, at kunden ved forsinket betaling skal betale rykkergebyrer, der er højere end de 100 kr., som rentelovens §9 b foreskriver. Jeg vil anbefale dig, at du aftaler et højere rykkergebyr, hvis din kunde er en virksomhed. Hvor stort gebyret skal være bør afhænge af prisen på det produkt, du har solgt. Hvis du sælger et produkt til 250 kr., er et rykkergebyr på 500 kr. meget højt, mens det samme rykkergebyr virker meget lavt, hvis der er tale om en aftale til en værdi af 5 mio. kr. Du kan eventuelt overveje at opgøre rykkergebyret som en procent af den totale ordreværdi.

Du kan ikke fravige rentelovens §9b i dine handelsbetingelser, hvis din kunde er en forbruger.

Opsummering:

  • Uanset om din kunde er forbruger eller erhvervsdrivende, bør du i din kontrakt fastlægge et betalingstidspunkt, da dette vil betyde, at du kan opkræve renter fra forfaldsdatoen
  • Hvis din kunde er en forbruger, kan du ikke aftale en rente på over nationalbankens udlånsrente og et rentetillæg på 8%,
  • Hvis din kunde er en forbruger, kan du ikke fravige rentelovens §9b, som siger, at du ikke må opkræve mere end 3 rykkergebyrer på højst 100 kr. rykker.
  • Hvis din kunde er en virksomhed, kan du både aftale højere rykkergebyrer, og du kan aftale en højere rente.

Relaterede artikler om renter og rykkerprocessen:

Relaterede artikler om udenretlig inkasso

Øvrige relaterede artikler