Edwin Holst
Edwin Holst
Oct 29
Opdatering af Likvidos inkassoprodukt: vi indgår partnerskab med Alektum A/S om fogedretlig inkasso

Opdatering af Likvidos inkassoprodukt: vi indgår partnerskab med Alektum A/S om fogedretlig inkasso

Vi har fra dags dato opdateret vores fogedretlige inkassoprodukt. Vi introducerer en partner - Alektum A/S - til at håndtere samtlige sager som sendes til fogedretten fremadrettet.

Det er i dag langt færre end 10% af alle inkassosager, som bliver sendt til fogedretten, og vi har valgt at finde en partner som er ekstremt kompetent til de sager som har dette behov.

Vi vil fortsat tilbyde udenretlig inkasso til samme pris. Men så snart en kunde ønsker en sag for fogedretten vil sagen blive lukket i Likvido og automatisk sendt til Alektum.

Vi håber, at der vil blive taget godt imod vores nye partnerskab.

Det praktiske:

Partnerskabet træder i kraft d.29/10. 

Alektum vil løbende hver uge oprette sagerne, som vores kunder ønsker for retten. Så snart sagen er modtaget hos Alektum vil de oplyse debitor om, at de har overtaget sagen og samtidigt starte sagen op i fogedretten. Efter fogedretten vil Alektum køre sagerne og fortsætte dem ligesom hvis Likvido havde håndteret fogedsagen. Alektum behandler derfor sagerne og forsøger at inddrive pengene. Det er altså også hos Alektum og i deres system, at henvendelser skal gå til for disse sager, såfremt man eksempelvis ønsker status i sagen. 

Ovenstående gælder selvfølgelig KUN for de under. 10% af inkassosagerne som ønskes sendt for fogedretten. Alle sager som er sendt til retten inden denne lancering vil blive foretaget af Likvido som hidtil, kun nye sager som ønskes for retten påvirkes. 

Likvido vil afregne og viderefakturere direkte til kunden som vi plejer, herunder også hvad angår momskvitteringer. Akkurat som vi plejer. 

De første 6 måneder efter sagsopstart hos Alektum vil priserne være lig dem i Likvido. Efter 6 måneder vil der være en større fordeling i provision. Se vores priser og afregningsmodeller for sager, som overtages af Alektum ved godkendelse af fogedretlig opstart:Ved indbetalinger fordeles midlerne således:


Alektum kan kontaktes på e-mail: faktura@alektumgroup.dk

Vi har i forbindelse med denne ændring opdateret vores handelsbetingelser hvor partnerskabet står beskrevet. Vær særlig opmærksom på, at sager som har været sendt i retten og som håndteres af Alektum IKKE kan tilbagetrækkes uden et gebyr. I kan læse vores betingelser her: https://da.likvido.com/terms